Vir studente wat daarvan hou om deur 'n handboek te werk, met ander woorde eers teorie en definisies, dan voorbeelde en dan oefeninge, skryf ons modules wat presies hierdie drie komponente het, maar ons maak daarvan 'n "pratende handboek" wat homself verduidelik.

Indien daar dus enige gedeelte van die teks is wat 'n verduideliking benodig, maak ons 'n video daarvan en sit 'n skakel in langsaan sodat die video dadelik gespeel kan word.

Sien gerus die voorbeeld hieronder: