Ons is baie kieskeurig oor die tipe studente met wie ons werk!

Ons verstaan dat skooldae baie besig is, en tyd is min, maar die tipe student wat ons mee werk:
  • Is gedissiplineerd om elke dag 15 minute vir ekstra Wiskunde te vind

  • Is bereid om alles te bevraagteken

  • Verstaan die verantwoordelikheid om Wiskunde te hanteer as 'n vak anders as die res.

Die idee van "Ekstra Klasse" een-keer per week gaan jy nie by ons kry nie.

Wat jy wel gaan kry is elke-dag ondersteuning vir vrae.

Onthou net dat daar twee tipes vrae is: Direkte en indirekte vrae. Ons verwag van ons studente om altwee te doen!

Direkte vrae: Gesels direk met ons en vra die vraag.

Indirekte vrae: Gebruik ons video-databasis en aanlyn toetse vir navorsing (navorsing is maar net 'n ander woord vir "vrae vra").

As jy die tipe skool-leerder is wat weet wat jy wil h in Wiskunde, bereid is om daarheen te werk en weet wat dit gaan verg, dan kan ons die pad saam stap.

Ons s nie jy moet goed wees in Wiskunde, of 'n aanleg daarvoor h nie. Glad nie!
Ons vra net dat jy bereid is om te werk vir wat jy wil bereik.