Alhoewel ons strategie behels dat ons studente deur middel van die Back to Basics video-databasis, die tutor-on-call platform om te kan vrae vir persoonlike hulp, en die etutor fasiliteit waar ons regstreekse videos kan maak, op hulle eie tyd deur die moeilike tegnieke kan werk en dit onder die knie kry, is ons ook daar om 'n aanlyn klas (kontaksessie) aan te bied indien versoek.

Die kostes beloop R250 per sessie (45 minute met 10 minute buffer).

Indien jy 'n sessie wil boek stuur gerus vir ons n WhatsApp sodat ons die beskikbare tye kan bevestig.